စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(လဘ)ဘားအံ
(လဘလ)လှာကာ (ဘားအံ)
(လဘက)ကော့ကျိုက် (ဘားအံ)
(လဘဘ)ဘားကပ် (ဘားအံ)
(လထ)ထုံးအိုင် (ဘားအံ)
(လန)အိန္ဒု (ဘားအံ)
(လဘရ)ဝဲကရင် (ဘားအံ)
(လပ)ဇာသပြင် (ဘားအံ)
(လဘခ)ခရားအတွင်း (ဘားအံ)
၁၀(လလ)လှိုင်းဘွဲ့
၁၁(လလက)ပိုင်ကျုံ (လှိုင်းဘွဲ့)
၁၂(လလထ)ထီလုံ (လှိုင်းဘွဲ့)
၁၃(လဂ)ရွှေဂွန်း (လှိုင်းဘွဲ့)
၁၄(လလပ)ကပ္ပလီ (ရွှေဂွန်း)
၁၅(လလမ)မြိုင်ကြီးငူ (လှိုင်းဘွဲ့)
၁၆(လတ)သံတောင်
၁၇(လရ)ဘုရင့်နောင်တပ် (သံတောင်)
၁၈(လတသ)သံတောင်ကြီး (သံတောင်)
၁၉(လတည)သပြေညွန့် (သံတောင်ကြီး)
၂၀(လသ)လိပ်သို (သံတောင်)
၂၁(လဖ)ဖာပွန်
၂၂(လဃ)ကမမောင်း (ဖာပွန်)
၂၃(လက)ကော့ကရိတ်
၂၄(လကအ)တောင်ကြာအင်း (ကော့ကရိတ်)
၂၅(လခ)ကျုံဒိုး (ကော့ကရိတ်)
၂၆(လကန)နဘူး (ကော့ကရိတ်)
၂၇(လခဘ)ကော့ဘိန်း (ကော့ကရိတ်)
၂၈(လအ)ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
၂၉(လအဆ)ဘုရားသုံးဆူ (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၀(လတခ)တံခွန်တိုင် (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၁(လအက)ကျိုက်ဒုံ (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၂(လမ)မြဝတီ
၃၃(လမသ)သင်္ကန်းညီနောင် (မြဝတီ)
Copyright © 2018, Department of Myanmar Examinations

 

Rgo47 Online Shopping

 

Rgo47 Online Shopping

 

 

Myat Htun Naing Construction Company Limited