စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရက)တောင်ကြီး
(ရကက)ကျောက်တလုံး (တောင်ကြီး)
(ရဘ)ရွှေညောင် (တောင်ကြီး)
(ရကတ)တောင်နီ (တောင်ကြီး)
(ရကအ)အောင်သပြေ(တောင်ကြီး)
(ရသယ)အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရည)ညောင်ရွှေ
(ရညခ)ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)
(ရညစ)စံကား(ညောင်ရွှေ)
၁၀(ရညတ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ် (စံကား) (ညောင်ရွှေ)
၁၁(ရညမ)မင်းချောင်း (ဟဲယာရွာမ) (ညောင်ရွှေ)
၁၂(ရညသ)မိုင်းသောက် (ညောင်ရွှေ)
၁၃(ရညအ)အင်းယား (အင်းပေါခုံ) (ညောင်ရွှေ)
၁၄(ရဟမ)ဟဲယာရွာမ(ညောင်ရွှေ)
၁၅(ရအခ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၁၆(ရဋ)ဆီဆိုင်
၁၇(ရဋဆ)ဆိုက်ခေါင် (ဆီဆိုင်)
၁၈(ရဆဘ)ဘန်းယဉ် (ဆီဆိုင်)
၁၉(ရဎ)ဖယ်ခုံ
၂၀(ရမဗ)မိုးဗြဲ(ဖယ်ခုံ)
၂၁(ရထ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
၂၂(ရထစ)ရပ်စောက်
၂၃(ရထတ)အင်တော (ရပ်စောက်)
၂၄(ရထဖ)ပင်ဖြစ် (ရပ်စောက်)
၂၅(ရထအ)ကျောက်ဂူ (ရပ်စောက်)
၂၆(ရယ)ပင်းတယ
၂၇(ရယက)ကျုံး (ပင်းတယ)
၂၈(ရသ)ကလော
၂၉(ရသဘ)ဘော်ဆိုင်း(ကလော)
၃၀(ရဟဟ)ဟဲဟိုး(ကလော)
၃၁(ရအပ)အောင်ပန်း(ကလော)
၃၂(ရဟ)ရွာငံ
၃၃(ရဟက)မြို့ကြီး (ရွာငံ)
၃၄(ရဟဇ)မြိုင် (ရွာငံ)
၃၅(ရဟဥ)ရေဦး (ရွာငံ)
၃၆(ရဠ)ပင်လောင်း
၃၇(ရဠခ)ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)
၃၈(ရဠတ)တင်းတက်(ပင်လောင်း)
၃၉(ရဠပ)ဆောင်းပြောင်း(ပင်လောင်း)
၄၀(ရတက)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၄၁(ရနတ)နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၄၂(ရဟပ)ဟိုပုံး
၄၃(ရဟခ)ကျောက္ကချား (ဟိုပုံး)
၄၄(ရလ)လွိုင်လင်
၄၅(ရပလ)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၄၆(ရလမ)မိုင်းပွန်(လွိုင်လင်)
၄၇(ရဈ)နမ့်စန်(တ)
၄၈(ရဈလ)ခိုလန်(နမ့်စန်(တ)
၄၉(ရဌ)မိုင်းကိုင်
၅၀(ရဍ)လဲချား
၅၁(ရကစ)ကျေးသီးမံစံ
၅၂(ရကန)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၅၃(ရကဟ)ကွန်ဟိန်း
၅၄(ရမရ)မိုင်းရှူး
၅၅(ရမဝ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၅၆(ရဃ)လင်းခေး
၅၇(ရဏ)မိုးနဲ
၅၈(ရတဟ)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၅၉(ရဥ)မောက်မယ်
၆၀(ရမပ)မိုင်းပန်
၆၁(ရရ)လားရှိုး (မြောက်ပိုင်း)
၆၂(ရဓ)သိန်းနီ
၆၃(ရဖ)ကွမ်းလုံ
၆၄(ရအ)တန့်ယန်း
၆၅(ရမယ)မိုင်းရယ်
၆၆(ရဖပ)ဟိုပန်
၆၇(ရလက)လောက်ကိုင်
၆၈(ရမဆ)မူဆယ်
၆၉(ရဂ)ကွတ်ခိုင်
၇၀(ရဂန)နမ့်ဖတ်ကာ (ကွတ်ခိုင်)
၇၁(ရစ)နမ့်ခမ်း
၇၂(ရမ)ကျောက်မဲ
၇၃(ရမင)မိုင်းငေါ့(ကျောက်မဲ)
၇၄(ရင)နောင်ချို
၇၅(ရငက)ကံကြီး (နောင်ချို)
၇၆(ရငဘ)ဘန့်ဘွေး (နောင်ချို)
၇၇(ရဆ)နမ့်ဆန် (မြောက်)
၇၈(ရန)နမ္မတူ
၇၉(ရဘတ)ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)
၈၀(ရပ)သီပေါ
၈၁(ရပန)နမ့်လန်(သီပေါ)
၈၂(ရမတ)မန်တုံ
၈၃(ရခ)မိုးမိတ်
၈၄(ရခမ)မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၈၅(ရမဘ)မဘိမ်း
၈၆(ရမအ)ငါးအိုး(မဘိမ်း)
၈၇(ရတ)ကျိုင်းတုံ
၈၈(ရမခ)မိုင်းခတ်
၈၉(ရမမ)မိုင်းယန်း
၉၀(ရမဖ)မိုင်းဖြတ်
၉၁(ရဧ)မိုင်းယောင်း
၉၂(ရဇ)မိုင်းဆတ်
၉၃(ရဗ)မိုင်းတုံ
၉၄(ရဝ)မိုင်းပျဉ်း
၉၅(ရဝမ)မက်မန်း (မိုင်းပျဉ်း)
၉၆(ရဒ)တာချီလိတ်
၉၇(ရဒလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
Copyright © 2018, Department of Myanmar Examinations

 

Rgo47 Online Shopping

 

Rgo47 Online Shopping

 

 

Myat Htun Naing Construction Company Limited